Sikca Sorulan Sorular

Ucuz Elektrik hakkında merak edilen ve sık sorulan tüm sorular ile yanıtlarını bulabilirsiniz.

Daha uygun daha ekonomik elektrik için 0850 22 22 835 (TEK) numaralı telefondan satış yetkilisini aramanız yeterli olacaktır. Size en uygun teklifle en kısa sürede geri dönüş yapılacaktır.
2018 yılı itibari ile EPDK tarafından belirlenmiş olan “Serbest Tüketici Limiti” 2.000 kWh’tir. Yıllık toplam tüketimleri 2.000 kWh ve üzeri olan veya bu limitin üstünde elektrik tüketimi yapacağını taahhüt eden tüm gerçek ve tüzel kişiler serbest tüketici olma hakkına sahiptir. Aylık fatura tutarı KDV dahil ortalama 68 TL olan tüketiciler bu şartı yerine getirmektedir.
Serbest tüketici olmanın genel koşullarını sağlayan her tüketici, mevzuat doğrultusunda tedarikçisini seçme ve ikili anlaşma yapma hakkına sahip olabilir.
• Serbest tüketici limitini aşmış olmak (yıllık ortalama 2.400 kWh tüketim gerçekleştirmek)
• Ölçüye esas elektrik sayacının, dijital (akıllı) sayaç olması
• Mevcut tedarikçiye vadesi geçmiş fatura borcunun bulunmaması
Hayır, teknik olarak hiçbir değişiklik yapılması gerekmemektedir. Bu nedenle elektrik tedariğinizin kesintiye uğrama durumu söz konusu değildir.
Serbest tüketici olmanın genel koşullarını sağladığınız durumda, ekstra ücret ödemenize veya ilave hiçbir teknik yatırım yapmanıza gerek yoktur. Bu nedenle elektrik tedariğinizin kesintiye uğrama riski de yoktur.
TEK, elektrik tedarik ettiği kuruluşlara, hâlihazırda elektrik aldıkları kurumla olan tarifeleri üzerinden indirim yaparak, elektrik tedarik etmektedir. Dolayısıyla TEK Elektrik müşterisi olduğunuzda, elektriğinizi daha ucuza kullanırsınız.
Başvuru sahibinin TEK Elektrik ile yeni bir sözleşme yapabilmesi için, aboneliğinin bağlı bulunduğu TEDAŞ’a, vadesi geçmiş herhangi bir borcunun bulunmaması gerekmektedir. Aksi takdirde müşteriden geçmişe ait tüm bu borçları kapatması talep edilir.
Sözleşme hükümlerinde de açıkça belirtildiği üzere, alacağınız enerjinin birim fiyatı TEDAŞ fiyatını geçemez. Abonenin hiçbir şekilde zarara uğraması söz konusu değildir.

Mesken abonelikleri için:
• TEK ile imzalı sözleşme
• IA- 02 formu (İkili anlaşma formu)
• T.C. kimlik fotokopisi
• Son aya ait fatura

Ticarethane abonelikleri için:
• TEK ile imzalı sözleşme
• IA- 02 formu (İkili anlaşma formu)
• Vergi Levhası Fotokopisi
• İmza Sirküleri Fotokopisi
• Ticaret Sicil Belgesi
• Son aya ait fatura

Sanayi abonelikleri için:
• TEK ile imzalı sözleşme
• IA- 02 formu (İkili anlaşma formu)
• Vergi Levhası Fotokopisi
• İmza Sirküleri Fotokopisi
• Sanayi Sicil Belgesi
• Son aya ait fatura

Elektrik sayaçlarının okunması, mevzuat gereği dağıtım şirketlerinin yetki ve sorumluluğundadır. Bu kapsamda, serbest tüketicilerin sayaçları da, bağlı bulundukları elektrik dağıtım şirketi tarafından okunmaktadır. Serbest tüketicilerin okunan endeks bilgileri “Sayaç Okuma Tutanağı” ile birlikte elektrik tedarikçilerine gönderilir ve bir kopyası da tüketicide bırakılır.
Sayaç değişimi yapmak için, bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketine, sayacınızı değiştirme isteğinize ilişkin dilekçe vermeniz gerekmektedir. Dağıtım şirketi sayaç değişim işlemi için gün ve saat belirleyip, size iletecektir.
Elektrik sayaçlarınız bağlı bulunduğunuz dağıtım şirketi tarafından okunur. TEK Elektrik, okunan sayaç tüketim verilerine göre, indirimli olarak fatura keser. Kullanmış olduğunuz reaktif ve kapasitif güç oranı yasal limitlerin üzerinde ise reaktif ve kapasitif güç bedeli TEK tarafından fatura edilecektir.
Herhangi bir sebeple kompanzasyon sisteminiz düzgün çalışmıyorsa, reaktif enerji kullanımı söz konusu olabilir. Bu durumda, EPDK tarafından belirlenmiş yasal limitleri aştığınız takdirde reaktif enerji bedeli ödemek zorunda kalırsınız. Reaktif enerji bedeli ise, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketi tarafından tespit edilerek TEK Elektrik’e faturalandırılır. TEK Elektrik de aynı bedeli, fatura aracılığıyla sizden tahsil edecektir.
TEK Elektrik’e geçmeniz durumunda, size ulaşan enerjinin bağlantısında herhangi bir değişiklik olmayacağından, elektrik kaliteniz aynı kalacaktır.
Elektrik altyapısıyla ilgili tüm arıza, bakım, kesinti, kontrol, denetim konularında, bağlı olduğunuz elektrik dağıtım şirketiyle görüşebilirsiniz.
Sözleşme süreleri, tercih edilen tarifelere ve kampanyalara göre değişiklik gösterebilmektedir. Ancak her iki taraf da sözleşmenin devam etmeyeceği konusunda yazılı bir bildirimde bulunmazsa, sözleşme aynı şartlar ile devam eder. Eğer sözleşmenizi devam ettirmek istemiyorsanız, sözleşmede bildirilen süreyi göz önüne alarak, yazılı bir bildirimde bulunmanız gerekir.
Sözleşme feshinde, elektrik fatura borçlarınızı ödememeniz dışında elektrik kesintisi yaşanmaz, başka bir özel tedarikçiden ya da Dağıtım Bölgenizden enerji almaya devam edersiniz.
Faturalarınız elektrik tedarik hizmetinin başladığı ayı takip eden dönemde, TEK ELEKTRİK tarafından kesilecektir. Dağıtım şirketinizin sayacınızı okuyup, tüketimlerinizi PMUM’un (Piyasa Mali Uzlaştırma Merkezi) sistemine bildirmesinin ardından, faturalarınız ayın ilk 15 günü içerisinde kesilir. SMS, e-posta ve kargo ile size ulaştırılır.
Sözleşmede bildirilen anlaşmalı banka şubelerinden ödeme yapabilirsiniz.
İlgili mevzuat gereği abonelik kayıtları aylık dönemlerde yapılabilmektedir. Dolayısıyla tedarik her ayın birinci günü başlayacaktır. Müşterinin abonelik işlemlerinin faturalanmaya başlamadan, en geç bir önceki ayın 4. günü tamamlanmış olması gerekmektedir.
Sayaç arızası, sayaca ulaşılamaması, endeksör tarafından yapılmış okuma hatası, okuma döneminizin henüz gelmemiş olması gibi sebeplerden dolayı faturanız henüz size ulaşmamış olabilir.
Fatura itirazınızı endeks tutanağınız ile birlikte TEK ELEKTRİK’e yapmanız gerekmektedir. İtirazınız Müşteri Hizmetleri’nde görevli arkadaşlarımız tarafından değerlendirilerek, Dağıtım Bölgenize başvuru yapılacaktır. Haklı itirazlarda bedel, bir sonraki ayki faturanızdan mahsup edilir...
Bu özelleşmenin en önemli nedeni Avrupa Birliği uyum yasalarıdır. Bu yasa gereği, devlet sadece düzenleyici ve denetleyici rolü üstlenebilmektedir. Bu doğrultuda özelleşen enerji sektöründe, denetleyici kurum EPDK’dır. EPDK her yıl tüketim limitleri açıklayarak, belirli tüketim limitlerini aşan tüketicilerin Serbest Tüketici olmasına izin verir. Önümüzdeki yıllarda limitlerin zamanla azaltılacağı ve son olarak da ev tüketicilerinin bu sistemden faydalanabileceği öngörülmektedir.
a- Serbest tüketiciler, yapacakları ikili anlaşmalar ile diledikleri tedarikçiden enerji temin edebilirler. b- Üretici ve toptan satış şirketlerinin sağlayacakları fiyat avantajından yararlanabilirler. Ayrıca esnek ve kendilerine göre uygun anlaşmalar yapabilirler. c- Serbest tüketiciler her sözleşme süresi bitiminde tedarikçisinin performansını değerlendirebilir. Böylece zaman içerisinde kendisi için en uygun sözleşmeyi ve tedarikçiyi belirlemesi mümkün olur. Bu veriler tedarikçileri tarafından da anlık olarak alınır. Tedarikçiler de bu verileri değerlendirerek, serbest tüketicilerin enerji maliyetleri en makul düzeye çekebilirler.
Tüketicin hangi tarifeye bağlı olduğu, hangi tip sayaç kullandığı, tüketim profili gibi bilgiler teklifimizin daha sağlıklı olması açısından önemlidir.
Elektriğe, yani TEDAŞ tarifesine devlet tarafından herhangi bir zam yapılması durumunda, anlaşma şekline göre hareket edilir. “Sabit İndirim Oranı” ile anlaşma yapmışsanız, aynı indirim oranıyla elektrik kullanmaya devam edersiniz. “Sabit Fiyat Anlaşması” yapmış olan müşterilerimiz, tarife fiyat değişikliklerinden etkilenmez. Tarifede zam ya da indirim olması halinde, aynı fiyattan elektrik kullanmaya devam ederler.
Evet, alıyor. “Kayıp Kaçak Bedeli” (Sistemde çalınan kaçak enerji ve teknik kayıplar vb.) Ocak 2011 döneminden itibaren, ticarethane, mesken ve sanayi AG, OG ve çift terim tarifelerine bağlı olan bütün elektrik abonelerinin faturalarına yansıtılmaktadır. Bu bedel, bazı dağıtım şirketi ve enerji şirketi faturalarında, birim fiyatlarının içerisine gizlenmiş şekilde gösterilmektedir. Faturada ayrı bir kalem olarak gösterilsin ya da gösterilmesin, bu bedeli bütün aboneler ödemek durumundadır.
• Avrupa birliği müktesebatına uyum sağlanması amacıyla, devletin sadece düzenleyici ve denetleyici rol üstlenmesi
• Elektrik üretim ve dağıtım varlıklarının etkin ve verimli bir şekilde işletilmesi suretiyle maliyetlerin düşürülmesi
• Elektrik enerjisi arz güvenliğinin sağlanması
• Dağıtım kayıpları ve kaçakların OECD ülkeleri düzeyine çekilmesi
• Gerekli yenileme ve yatırım maliyetlerinin özel sektörce üstlenilmesi
• Oluşan rekabet ortamında, tüm faydaların tüketiciye yansıtılması
TEK Elektrik sizlere her zaman en avantajlı ve tasarruflu tarifeleri sunar. TEK’i tercih ederek:
– Tasarruf yaparsınız
– Esnek ve size özel tarifelerden faydalanırsınız
– Kaliteli hizmet ve destek alırsınız
Tasarruf Etmek Kolay